eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 191A

NGC 191A
Objekt NGC 191A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 191A - galax i stjärnbild Ceti
Typ: S0/P -
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.6'
magnitud: V=14.0m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h39m0.1s; Dec= -9°0'54"
rödförskjutning (z): 0.020452
Avståndet från solen till NGC 191A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 86.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 191A : PGC 2332, IC 1563, MCG -2-2-76, Arp 127

Närliggande objekt: NGC 190A, NGC 190, NGC 191, NGC 192

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.