eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1921

NGC 1921
Objekt NGC 1921 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1921 - nebulosa i stjärnbild Doradus
Typ: EN -
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h19m22.8s; Dec= -69°47'16"
Övriga namn på objektet NGC 1921 : ESO 56-SC102, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1919, NGC 1920, NGC 1922, NGC 1923

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.