eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1919

NGC 1919
Objekt NGC 1919 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1919 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL+EN -
Vinkeldimensionerna: 1.70'
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h20m18s; Dec= -66°53'20"
Övriga namn på objektet NGC 1919 : ESO 85-SC73, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1917, NGC 1918, NGC 1920, NGC 1921

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.