eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1918

NGC 1918
Objekt NGC 1918 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1918 - supernova rest i stjärnbild Doradus
Typ: SNR -
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h19m7.1s; Dec= -69°39'45"
Övriga namn på objektet NGC 1918 : ESO 56-SNR101, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1916, NGC 1917, NGC 1919, NGC 1920

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.