eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1918

NGC 1918
Voorwerp NGC 1918 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1918 - supernova overblijfsel in het sterrenbeeld Doradus
Type: SNR -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h19m7.1s; Dec= -69°39'45"
Andere namen van het object NGC 1918 : ESO 56-SNR101, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1916, NGC 1917, NGC 1919, NGC 1920

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.