eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1916

NGC 1916
Voorwerp NGC 1916 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1916 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
omvang: V=10.4m; B=11.2m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h18m36.5s; Dec= -69°24'25"
Andere namen van het object NGC 1916 : ESO 56-SC98, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1914, NGC 1915, NGC 1917, NGC 1918

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.