eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1916

NGC 1916
Obiekt NGC 1916 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1916 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wielkość gwiazd: V=10.4m; B=11.2m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h18m36.5s; Dec= -69°24'25"
Inne nazwy obiektów NGC 1916 : ESO 56-SC98, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1914, NGC 1915, NGC 1917, NGC 1918

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.