eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1916

NGC 1916
Objekt NGC 1916 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1916 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
magnitud: V=10.4m; B=11.2m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h18m36.5s; Dec= -69°24'25"
Övriga namn på objektet NGC 1916 : ESO 56-SC98, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1914, NGC 1915, NGC 1917, NGC 1918

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.