eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1915

NGC 1915
Objekt NGC 1915 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1915 - av Henry Dreyer sa koordinater, föremålet hittades inte igen;
i stjärnbild Doradus
Typ: NF -
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h19m42.3s; Dec= -66°49'17"

Närliggande objekt: NGC 1913, NGC 1914, NGC 1916, NGC 1917

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.