eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1915

NGC 1915
Objekt NGC 1915 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1915 - Henry Dreyer řekl souřadnice, objekt nebyl znovu nalezen;
v souhvězdí Doradus
Typ: NF -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h19m42.3s; Dec= -66°49'17"

Nedaleko objekty: NGC 1913, NGC 1914, NGC 1916, NGC 1917

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.