eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1916

NGC 1916
Objekt NGC 1916 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1916 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
velikosti: V=10.4m; B=11.2m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h18m36.5s; Dec= -69°24'25"
Jiné názvy objektu NGC 1916 : ESO 56-SC98, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1914, NGC 1915, NGC 1917, NGC 1918

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.