eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1918

NGC 1918
Objekt NGC 1918 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1918 - Zbytek supernovy v souhvězdí Doradus
Typ: SNR -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h19m7.1s; Dec= -69°39'45"
Jiné názvy objektu NGC 1918 : ESO 56-SNR101, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1916, NGC 1917, NGC 1919, NGC 1920

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.