eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1919

NGC 1919
Objekt NGC 1919 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1919 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL+EN -
Úhlové rozměry: 1.70'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h20m18s; Dec= -66°53'20"
Jiné názvy objektu NGC 1919 : ESO 85-SC73, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1917, NGC 1918, NGC 1920, NGC 1921

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.