eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1919

NGC 1919
Obiekt NGC 1919 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1919 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL+EN -
Wymiary kątowe: 1.70'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h20m18s; Dec= -66°53'20"
Inne nazwy obiektów NGC 1919 : ESO 85-SC73, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1917, NGC 1918, NGC 1920, NGC 1921

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.