eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1917

NGC 1917
Obiekt NGC 1917 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1917 - gromada kulista w konstelacji Złota Ryba
Тип: GCL -
Wielkość gwiazd: V=12.3m; B=12.9m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h19m1.2s; Dec= -68°59'54"
Inne nazwy obiektów NGC 1917 : ESO 56-SC100, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1915, NGC 1916, NGC 1918, NGC 1919

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.