eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1917

NGC 1917
Objekt NGC 1917 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1917 - globulära kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: GCL -
magnitud: V=12.3m; B=12.9m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h19m1.2s; Dec= -68°59'54"
Övriga namn på objektet NGC 1917 : ESO 56-SC100, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1915, NGC 1916, NGC 1918, NGC 1919

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.