eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1917

NGC 1917
Objekt NGC 1917 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1917 - globulární hvězdokupy v souhvězdí Doradus
Typ: GCL -
velikosti: V=12.3m; B=12.9m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h19m1.2s; Dec= -68°59'54"
Jiné názvy objektu NGC 1917 : ESO 56-SC100, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1915, NGC 1916, NGC 1918, NGC 1919

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.