eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1919

NGC 1919
Voorwerp NGC 1919 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1919 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL+EN -
De hoekige afmetingen: 1.70'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h20m18s; Dec= -66°53'20"
Andere namen van het object NGC 1919 : ESO 85-SC73, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1917, NGC 1918, NGC 1920, NGC 1921

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.