eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1920

NGC 1920
Objekt NGC 1920 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1920 - mlhovina v souhvězdí Doradus
Typ: EN+OCL -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h20m33s; Dec= -66°46'43"
Jiné názvy objektu NGC 1920 : NGC 1911, ESO 85-EN71, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1918, NGC 1919, NGC 1921, NGC 1922

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.