eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1955

NGC 1955
objekt NGC 1955 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1955 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL+EN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.80'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=9.0m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t26m10s; Dec= -67°29'51"
Andre objektnavn NGC 1955 : ESO 56-SC121, in LMC

Naboobjekter: NGC 1953, NGC 1954, NGC 1956, NGC 1957

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.