eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1955

NGC 1955
Objekt NGC 1955 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1955 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL+EN -
Úhlové rozměry: 1.80'
velikosti: V=9.0m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h26m10s; Dec= -67°29'51"
Jiné názvy objektu NGC 1955 : ESO 56-SC121, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1953, NGC 1954, NGC 1956, NGC 1957

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.