eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1953

NGC 1953
Objekt NGC 1953 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1953 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
velikosti: V=11.7m; B=11.9m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h25m27.9s; Dec= -68°50'18"
Jiné názvy objektu NGC 1953 : ESO 56-SC118, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1951, NGC 1952, NGC 1954, NGC 1955

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.