eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1951

NGC 1951
Objekt NGC 1951 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1951 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.90'
velikosti: V=10.6m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h26m6.9s; Dec= -66°35'50"
Jiné názvy objektu NGC 1951 : ESO 85-SC86, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1949, NGC 1950, NGC 1952, NGC 1953

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.