eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1949

NGC 1949
Objekt NGC 1949 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1949 - mlhovina v souhvězdí Doradus
Typ: EN -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h25m5s; Dec= -68°28'16"
Jiné názvy objektu NGC 1949 : ESO 56-EN117, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1947, NGC 1948, NGC 1950, NGC 1951

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.