eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1949

NGC 1949
Voorwerp NGC 1949 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1949 - nevelvlek in het sterrenbeeld Doradus
Type: EN -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h25m5s; Dec= -68°28'16"
Andere namen van het object NGC 1949 : ESO 56-EN117, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1947, NGC 1948, NGC 1950, NGC 1951

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.