eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1951

NGC 1951
Voorwerp NGC 1951 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1951 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 1.90'
omvang: V=10.6m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h26m6.9s; Dec= -66°35'50"
Andere namen van het object NGC 1951 : ESO 85-SC86, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1949, NGC 1950, NGC 1952, NGC 1953

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.