eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1951

NGC 1951
Objekt NGC 1951 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1951 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.90'
magnitud: V=10.6m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h26m6.9s; Dec= -66°35'50"
Övriga namn på objektet NGC 1951 : ESO 85-SC86, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1949, NGC 1950, NGC 1952, NGC 1953

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.