eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1951

NGC 1951
objekt NGC 1951 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1951 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.90'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.6m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t26m6.9s; Dec= -66°35'50"
Andre objektnavn NGC 1951 : ESO 85-SC86, in LMC

Naboobjekter: NGC 1949, NGC 1950, NGC 1952, NGC 1953

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.