eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1951

NGC 1951
Obiekt NGC 1951 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1951 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.90'
Wielkość gwiazd: V=10.6m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h26m6.9s; Dec= -66°35'50"
Inne nazwy obiektów NGC 1951 : ESO 85-SC86, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1949, NGC 1950, NGC 1952, NGC 1953

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.