eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1952

NGC 1952
Obiekt NGC 1952 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

M1, NGC1952 - resztki supernowej w konstelacji Byk
Тип: SNR -
Wymiary kątowe: 6.00'x4.0'
Wielkość gwiazd: V=8.4m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h34m31.9s; Dec= 22°0'52"
Odległość od Słońca do NGC 1952: 6.3 tysiąc lat świetlnych;
Inne nazwy obiektów NGC 1952 : M 1, LBN 833, Sh2-244, CED 53, Taurus A, Crab nebula

Sąsiadujące obiekty: NGC 1950, NGC 1951, NGC 1953, NGC 1954

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.