eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1978

NGC 1978
objekt NGC 1978 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1978 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.90'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.7m; B=10.7m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t28m45.2s; Dec= -66°14'14"
Andre objektnavn NGC 1978 : ESO 85-SC90, in LMC

Naboobjekter: NGC 1976, NGC 1977, NGC 1979, NGC 1980

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.