eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1978

NGC 1978
Objekt NGC 1978 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1978 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 3.90'
magnitud: V=10.7m; B=10.7m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h28m45.2s; Dec= -66°14'14"
Övriga namn på objektet NGC 1978 : ESO 85-SC90, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1976, NGC 1977, NGC 1979, NGC 1980

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.