eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2015

NGC 2015
Objekt NGC 2015 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2015 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 5.60'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h32m6s; Dec= -69°14'36"
Jiné názvy objektu NGC 2015 : ESO 56-SC147, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 2013, NGC 2014, NGC 2016, NGC 2017

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.