eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2015

NGC 2015
Obiekt NGC 2015 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2015 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 5.60'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h32m6s; Dec= -69°14'36"
Inne nazwy obiektów NGC 2015 : ESO 56-SC147, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2013, NGC 2014, NGC 2016, NGC 2017

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.