eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2014

NGC 2014
Obiekt NGC 2014 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2014 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL+EN -
Wymiary kątowe: 1.80'
Wielkość gwiazd: V=9.0m; B=9.2m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h32m19.9s; Dec= -67°41'24"
Inne nazwy obiektów NGC 2014 : ESO 56-SC146, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2012, NGC 2013, NGC 2015, NGC 2016

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.