eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2013

NGC 2013
Obiekt NGC 2013 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2013 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Woźnica
Тип: OCL -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h44m1.6s; Dec= 55°47'22"

Sąsiadujące obiekty: NGC 2011, NGC 2012, NGC 2014, NGC 2015

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.