eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2013

NGC 2013
objekt NGC 2013 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2013 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Aurigae
Typen: OCL -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t44m1.6s; Dec= 55°47'22"

Naboobjekter: NGC 2011, NGC 2012, NGC 2014, NGC 2015

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.