eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 203

NGC 203
Objekt NGC 203 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 203 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.3'
magnitud: V=14.0m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h39m39.5s; Dec= 3°26'33"
rödförskjutning (z): 0.017415
Avståndet från solen till NGC 203: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 73.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 203 : PGC 2393, NGC 211, MCG 0-2-114, CGCG 383-61

Närliggande objekt: NGC 201, NGC 202, NGC 204, NGC 205

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.