eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 203

NGC 203
Obiekt NGC 203 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 203 - galaktyka w konstelacji Ryby
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.90'x0.3'
Wielkość gwiazd: V=14.0m; B=15.0m
Jasność powierzchni: 12.4 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 0h39m39.5s; Dec= 3°26'33"
Redshift (z): 0.017415
Odległość od Słońca do NGC 203: w oparciu o wartość redshift (z) - 73.6 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 203 : PGC 2393, NGC 211, MCG 0-2-114, CGCG 383-61

Sąsiadujące obiekty: NGC 201, NGC 202, NGC 204, NGC 205

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.