eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2036

NGC 2036
objekt NGC 2036 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2036 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Mensae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.8m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t34m31.5s; Dec= -70°3'52"
Andre objektnavn NGC 2036 : ESO 56-SC155, in LMC

Naboobjekter: NGC 2034, NGC 2035, NGC 2037, NGC 2038

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.