eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2037

NGC 2037
objekt NGC 2037 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2037 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.50'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.3m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t34m54s; Dec= -69°44'12"
Andre objektnavn NGC 2037 : ESO 56-SC159, in N 2033

Naboobjekter: NGC 2035, NGC 2036, NGC 2038, NGC 2039

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.