eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2037

NGC 2037
Objekt NGC 2037 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2037 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 0.50'
magnitud: V=10.3m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h34m54s; Dec= -69°44'12"
Övriga namn på objektet NGC 2037 : ESO 56-SC159, in N 2033

Närliggande objekt: NGC 2035, NGC 2036, NGC 2038, NGC 2039

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.