eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2037

NGC 2037
Objekt NGC 2037 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2037 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 0.50'
velikosti: V=10.3m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h34m54s; Dec= -69°44'12"
Jiné názvy objektu NGC 2037 : ESO 56-SC159, in N 2033

Nedaleko objekty: NGC 2035, NGC 2036, NGC 2038, NGC 2039

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.