eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2047

NGC 2047
Objekt NGC 2047 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2047 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Mensae
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 0.80'
velikosti: V=13.2m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h35m53.1s; Dec= -70°11'34"
Jiné názvy objektu NGC 2047 : ESO 56-SC167, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 2045, NGC 2046, NGC 2048, NGC 2049

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.