eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2047

NGC 2047
Obiekt NGC 2047 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2047 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Góra Stołowa
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 0.80'
Wielkość gwiazd: V=13.2m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h35m53.1s; Dec= -70°11'34"
Inne nazwy obiektów NGC 2047 : ESO 56-SC167, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2045, NGC 2046, NGC 2048, NGC 2049

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.