eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2052

NGC 2052
Voorwerp NGC 2052 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2052 - nevelvlek in het sterrenbeeld Doradus
Type: EN -
De hoekige afmetingen: 18.00'x12.0'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h37m11.1s; Dec= -69°46'27"
Andere namen van het object NGC 2052 : ESO 56-EN176, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 2050, NGC 2051, NGC 2053, NGC 2054

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.