eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2053

NGC 2053
Voorwerp NGC 2053 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2053 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 1.20'
omvang: V=12.2m; B=12.4m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h37m39.8s; Dec= -67°24'47"
Andere namen van het object NGC 2053 : ESO 86-SC17, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 2051, NGC 2052, NGC 2054, NGC 2055

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.