eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2053

NGC 2053
Obiekt NGC 2053 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2053 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.20'
Wielkość gwiazd: V=12.2m; B=12.4m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h37m39.8s; Dec= -67°24'47"
Inne nazwy obiektów NGC 2053 : ESO 86-SC17, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2051, NGC 2052, NGC 2054, NGC 2055

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.