eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2053

NGC 2053
Objekt NGC 2053 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2053 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.20'
velikosti: V=12.2m; B=12.4m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h37m39.8s; Dec= -67°24'47"
Jiné názvy objektu NGC 2053 : ESO 86-SC17, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 2051, NGC 2052, NGC 2054, NGC 2055

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.