eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2053

NGC 2053
Objekt NGC 2053 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2053 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.20'
magnitud: V=12.2m; B=12.4m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h37m39.8s; Dec= -67°24'47"
Övriga namn på objektet NGC 2053 : ESO 86-SC17, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2051, NGC 2052, NGC 2054, NGC 2055

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.